> > Cabinet chirurgie si ortopedie pediatrica

Cabinetul de CHIRURGIE si ORTOPEDIE PEDIATRICA nr. 1 – interior 265Dr. ANDREI BOGDAN

Program:
luni: 09-12Conf. Dr. IONESCU NICOLAE SEBASTIAN - medic primar chirurgie si ortopedie pediatrica

Program:
luni: 12-15
joi: 09-12Dr. CERNEA ION - medic primar chirurgie si ortopedie pediatrica

Program:
luni: 15-18
joi: 15-18Dr. OANCEA MARCEL - medic primar chirurgie si ortopedie pediatrica

Program:
marti: 09-12Dr. IOZSA

Program:
marti: 12-15Dr. BECHIR SENA

Program:
marti: 15-18
vineri: 12-15Dr. SPĂTARU RADU IULIAN

Program:
miercuri: 09-12
joi: 12-15Dr. BUNEA BEATRICE

Program:
miercuri: 12-18Dr. MOCANU MIHAI - medic primar chirurgie si ortopedie pediatrica
Competenta in ecografie generala.

Program:
vineri: 09-12Dr. IVANOV

Program:
vineri: 15-18

Cabinetul de CHIRURGIE si ORTOPEDIE PEDIATRICA nr. 2Dr. CODRESCU MIHAI - medic primar chirurgie si ortopedie pediatrica

Program:
luni: 09-12
vineri: 12-15Dr. DRAGHICI ISABELA - medic primar chirurgie si ortopedie pediatrica

Program:
luni: 12-15
joi: 09-12


Dr. SECHELI IONUT FERNANDO- medic primar chirurgie si ortopedie pediatrica

Program
luni: 15-18
vineri: 09-12Dr. VATRĂ LORENA MIRELA

Program:
marti: 09-15Dr. KADAR ANNA

Program:
marti: 15-18
miercuri: 15-18Dr. SECHELI MARIAN - medic primar chirurgie si ortopedie pediatrica

Program:
miercuri: 09-15Dr. TIRLEA SIMION

Program:
miercuri: 12-15Dr. IVANOV

Program:
joi: 15-18Dr. IOZSA

Program:
vineri: 15-18

Cabinet chirurgie si ortopedie pediatrica - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii - M.S. Curie Bucuresti

rolex replica All of our Rolex watches are carefully selected. Rolex watches are guaranteed and are manufactured to 1:1 authentic Rolex watch standards.