> > Program vizita


Ghidul vizitatorilor

PROGRAM DE VIZITARE PACIENTI


Vizita spital

Luni - Vineri - 13:30 - 17:30

Sambata - Duminica / Sarbatori legale - 09:00 - 11:00 si 13:30 - 17:30


Vizita ATI / ATI-CCV

Zilnic - 10:00 - 11:00 si 19:00 - 20:00


Vizita TINN

Luni - Vineri - 11:30-12:30 si 16:30 - 17:30

Sambata - Duminica - 15:00-17:00In conformitate cu prevederile OMS 3670/2022 programul de vizita al apartinatorilor pacientilor internati în unitatile sanitare publice se realizeaza:


Articolul 1

Programul de acces al vizitatorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice este stabilit de către conducerea unităţilor sanitare publice, având o durată de minimum 4 ore, în intervalul orar 10.00-20.00 de luni până vineri, iar în zilele de sâmbătă şi duminică o durată de minimum 6 ore în intervalul orar 9.00-20.00.

(2) Accesul vizitatorilor în salon este permis după cum urmează:

a)1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr de cel mult 3 paturi, pacienţii putând fi vizitaţi doar pe rând;

b)1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr de 4-6 paturi, putând fi vizitaţi maximum doi pacienţi în acelaşi timp;

c)1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr mai mare de 6 paturi, putând fi vizitaţi maximum trei pacienţi în acelaşi timp.

(3)Durata vizitei este limitată la 30 de minute, cu excepţia secţiilor/compartimentelor ATI.

(4) În cazul unor evenimente epidemiologice deosebite, pe baza analizei efectuate de către direcţia de sănătate publică, în secţiile/compartimentele fără risc durata vizitei poate fi limitată la 15 minute, iar în secţiile/compartimentele în care se află internate persoane aflate la risc pentru dezvoltarea unor forme severe de boală programul de vizită poate fi suspendat.

(5) Programul de vizită la nivelul unităţii sanitare poate fi suspendat de manager în situaţiile de risc epidemiologic, prevăzute la art. 6 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Nu este permis accesul vizitatorilor:

a)care prezintă semne clinice de infecţii acute;

b)aflaţi în stare de ebrietate sau aflaţi sub influenţa unor substanţe halucinogene.

(7) Vizitatorii au următoarele obligaţii:

a)să poarte echipament de protecţie adaptat în funcţie de gradul de risc al secţiei. Echipamentul de protecţie va fi asigurat în mod gratuit de către unitatea sanitară;

b)să respecte instrucţiunile personalului unităţii sanitare privind măsurile interne de prevenire a transmiterii infecţiilor.


Articolul 2

(1) La internare, unitatea sanitară alocă fiecărui pacient un cod unic, care va fi comunicat aparţinătorilor. Furnizarea telefonică către aparţinători a informaţiilor despre starea de sănătate a pacientului se face numai după confirmarea codului unic.

(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, unităţile sanitare au obligaţia de a elabora proceduri şi de a implementa un sistem de informare a aparţinătorilor pacienţilor care să permită ca la cel mult două ore de la internarea pacientului să fie comunicate aparţinătorilor, telefonic/prin sms, la cerere, următoarele informaţii: secţia/ compartimentul unde este internat, numărul salonului, etajul, numele medicului curant şi numărul de telefon apelabil pentru informaţii despre starea de sănătate a pacientului, cu respectarea drepturilor pacientului.


Articolul 3

(1) Vizitarea pacienţilor în secţiile/compartimentele de terapie intensivă este permisă zilnic cu respectarea următoarelor condiţii de acces:

a)în intervalul 10.00-20.00 se asigură cel puţin două intervale orare zilnice de vizită de minimum 1 oră;

b)la saloanele cu cel mult 4 paturi este permis accesul pentru 1 vizitator/pacient/intervalul orar de vizită, pacienţii putând fi vizitaţi doar pe rând;

c)la saloanele cu peste 4 paturi este permis accesul pentru 1 vizitator/pacient/intervalul orar de vizită, putând fi vizitaţi maximum 2 pacienţi în acelaşi timp;

d)durata vizitei este de maximum 10 minute, cu posibilitatea de prelungire, cu acordul medicului ATI; pe toată durata vizitei, persoana vizitatoare va fi însoţită de personal al secţiei/ compartimentului;

e)contactul fizic cu pacientul este permis numai cu acordul şi sub supravegherea asistentei medicale sau medicului ATI şi trebuie să fie scurt şi după o prealabilă dezinfecţie suplimentară a mâinilor vizitatorului.

(2) În secţiile/compartimentele ATI, accesul vizitatorilor întrun salon în cursul intervalelor orare zilnice aprobate poate fi suspendat pe durata efectuării oricăror manevre, tehnici sau tratamente care necesită prezenţa unui medic ATI şi a cel puţin unei asistente ATI. În aceste cazuri, intervalele orare zilnice de vizită vor fi prelungite astfel încât să se asigure accesul tuturor vizitatorilor în conformitate cu prevederile prezentului ordin.


Articolul 4

(1) În situaţia în care programul de vizită este suspendat conform art. 1 alin. (4) sau (5) ori în situaţia în care starea de sănătate a pacientului nu permite vizitarea, secţiile/ compartimentele au obligaţia de a asigura informarea telefonică zilnică a aparţinătorilor, prin medicul curant/medicul de gardă/ personalul desemnat, despre starea şi evoluţia pacientului, cu respectarea drepturilor pacientului.

(2) Pentru pacienţii internaţi pe oricare dintre secţiile/compartimentele unităţii sanitare, la solicitare, cu respectarea drepturilor pacientului, aparţinătorii pot discuta direct cu medicul curant în timpul programului zilnic de lucru al acestuia, în baza unui program stabilit de medicul şef/coordonator de secţie/compartiment, aprobat de directorul medical şi afişat la loc vizibil la intrarea în unitatea sanitară.


Articolul 5

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1, în cazul pacienţilor în stare terminală, cu excepţia celor internaţi în secţiile/compartimentele ATI, aparţinătorii au dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de oră. În măsura în care condiţiile din secţie/compartiment permit acest lucru, se poate asigura prezenţa permanentă lângă pacient a unui aparţinător, cu acordul medicului curant. În măsura în care condiţiile din secţie/compartiment nu permit accesul permanent, se va asigura accesul într-un spaţiu de aşteptare, în apropierea secţiei/compartimentului.

(2) În cazul pacienţilor internaţi care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, pe oricare dintre secţiile/compartimentele din unitatea sanitară, cu excepţia secţiilor/compartimentelor ATI, accesul unui însoţitor poate fi permanent, cu respectarea măsurilor interne de prevenire a transmiterii infecţiilor şi cu acordul şefului de secţie/ coordonatorului de compartiment.


Articolul 6

(1) În cazul copiilor cu vârsta de până la 14 ani, internaţi în oricare dintre secţiile/compartimentele din unitatea sanitară, cu excepţia secţiilor/compartimentelor ATI, se permite prezenţa permanentă a unui aparţinător, dacă se solicită acest lucru.

(2) În cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani internaţi în oricare dintre secţiile/compartimentele din unitatea sanitară, cu excepţia secţiilor/compartimentelor ATI, se poate permite prezenţa permanentă a unui aparţinător, cu acordul şefului de secţie/coordonatorului de compartiment.

(3) În cazul copiilor internaţi în secţiile/compartimentele ATI se asigură vizitarea zilnică cu respectarea prevederilor art. 3.

(4) În cazul copiilor internaţi în secţiile/compartimentele de terapie intensivă, la solicitarea aparţinătorilor, în funcţie de condiţiile locale, cu respectarea măsurilor interne de prevenire a transmiterii infecţiilor şi cu aprobarea medicului şef de secţie/compartiment ATI, se poate permite prezenţa permanentă a unui aparţinător, în intervalul orar 20.00-7.00.


Articolul 9

Este strict interzis vizitatorilor ca pe perioada vizitei să filmeze sau să fotografieze pacientul fără acordul expres al acestuia.


REGULI PRIVIND ACCESUL IN SPITAL AL VIZITATORILOR


In conformitate cu prevederile OMS 1365/2008, accesul in spital al vizitatorilor este permis numai cu respectarea urmatoarelor conditii:


(1) a) accesul se face in baza documentului de identitate si inscrierii in registrul special al vizitatorilor de catre agentul de paza;

b) accesul se permite numai persoanelor cu tinuta decenta;

c) accesul se permite numai prin intrarea principala în spital, accesul pe sectii se face pe scari sau cu lifturile cu însotitor;

d) accesul se permite numai în grup de maximum 3 persoane pentru un pacient, iar restul apartinatorilor vor astepta în curtea spitalului în zona amenajata cu banci; este interzisa asteptarea în zona scarilor;

e) pe toata perioada prezentei în incinta spitalului, vizitatorii trebuie sa poarte la vedere ecusonul care îi atesta aceasta calitate.


(2) Pentru urgentele medico-chirurgicale ale pacientilor, accesul acestora în spital este permanent.


(3) În afara programului prevazut pentru vizitarea bolnavilor, accesul în spital se face numai pe baza "biletului de liber acces în sectia.....", eliberat de medicul curant si vizat de seful de sectie sau de medicul de garda.


(4) Dupa ora 20.00, pot ramane în spital apartinatorii care au bilet de liber acces cu mentiunea "si dupa ora 20.00".


(5) Este interzis accesul persoanelor straine în spital, cu exceptia cazurilor speciale aprobate de sefii de sectie si vizate de managerul spitalului, în zonele cu risc: bloc operator, sterilizare centralizata, laboratoare, depozite de deseuri medicale periculoase, statie de oxigen.


(6) Daca managerul spitalului stabileste o perioada de carantina, conform dispozitiilor autoritatii de sanatate publica a municipiului Bcuresti, în aceasta perioada se limiteaza sau se interzice, dupa caz, accesul vizitatorilor în spital.


REGULI IGIENA PRIMARA PE CARE TREBUIE SA LE RESPECTE VIZITATORII

 • Numarul maxim de vizitatori admisi la un pacient este de doua persoane.
 • Se interzice vizitarea pacientilor de catre persoanele care prezinta simptome ale unei boli infecto-contagioase (în special viroza respiratorie, boala diareica acuta, boala eruptiva, etc.).
 • La intrarea în sectie vizitatorii vor avea echipament de protectie asigurat de spital: halat sau pelerina, botosei, iar în sectii de terapie intensiva, hemato-oncologie si masca, boneta.
 • Se vor folosi circuitele si caile de acces semnalizate pentru vizitatori.
 • Vizitatorii nu vor determina pacientii sa iasa din incinta spitalului în tinuta de spital.
 • Vizitatorii nu au voie:
 • - sa se aseze pe patul pacientului;
  - sa atinga mesele de tratament, carucioarele de pansamente, echipamente sau aparatura medicala;
  - sa atinga recipientele inscriptionate cu mesaje avertizoare de risc, de exemplu pictograma de "risc biologic"
 • Se vor respecta indicatiile medicului curant cu privire la alimentele permise, în functie de specificul afectiunii si al procedurilor de diagnostic sau tratament aplicate.
 • Nu se vor aduce în spital alimente perisabile (creme, înghetata, oua de casa, lapte de casa, etc.).
 • Vizitatorii vor respecta indicatiile personalului medico-sanitar privitoare la masurile aplicate în situatii epidemiologice deosebite (carantina, etc.).
Program vizita - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii - M.S. Curie Bucuresti

rolex replica All of our Rolex watches are carefully selected. Rolex watches are guaranteed and are manufactured to 1:1 authentic Rolex watch standards.