> > Condiții internare

Program internare 24 ore din 24


Tipuri de internare:

 1. Spitalizare de zi
 2. Spitalizare continua

Acte necesare pentru internare:

 1. Bilet de trimitere de la medicul specialist/medicul de familie
 2. Copie certificat de nastere
 3. Copie carte identitate mama sau tata (in cazul in care se interneaza cu copilul)
 4. Card de sanatate (cu exceptia pacientilor sub 18 ani)
 5. Copii peste 14 ani – copie carte de identitate si adeverinta de la scoala

CONDITII DE INTERNARE PACIENTI

Asistenta medicala in spitalul nostru se acorda in regim de:

a) spitalizare continua;

b) spitalizare de zi – hemodializa.


Criteriile de internare care trebuie respectate sunt:

a) urgente medico-chirurgicale si situatiile in care este pusa in pericol viata pacientului sau au acest potential, care necesita supraveghere medicala continua;

b) diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;

c) tratamentul nu poate fi aplicat in conditiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesita izolare.


Toti pacientii cu domiciliul in Romania beneficiaza de asistenta medicala de urgenta gratuita.

Pentru pacientii neasigurati încetarea/continuarea starii de urgenta este stabilita de catre medicul curant, este inscrisa in FO si vizata de seful de sectie. In acest criteriu se incadreaza urgentele medico-chirurgicale sau orice alta situatie în care este pusa în pericol viata pacientului sau exista un potential endemo-epidemi. Pacientul neasigurat va fi informat privind incetarea starii de urgenta si are obligativitatea de a achita cheltuielile de spitalizare conform tarifelor stabilite de Comitetul Director, pe zi de spitalizare continua.


Cum dovedesc calitatea de asigurat?


Documente care trebuie prezentate furnizorului de servicii medicale pentru a dovedi calitatea de asigurat

 • Copii in varsta de pana la 18 ani – Act de identitate, daca nu realizeaza venituri din munca.
 • Elevii, ucenicii peste varsta de 18 ani si sub 26 de ani daca nu realizeaza venituri din munca – Act de identitate si adeverinta de elev sau carnetul de elev vizat la zi.
 • Absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni – Act de identitate si un act din care sa rezulte absolvirea liceului.
 • Studentii daca nu realizeaza venituri din munca – Act de identitate si adeverinta de student sau legitimatia de student vizata la zi.
 • Tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social – Act de identitate, act doveditor ca provine din sitemul de protectie a copilului, declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca se afla in ingrijirea altei persoane si a documentelor eliberate de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile si/sau nu este beneficiar de ajutor social.
 • Somer – Act de identitate si carnetul si/sau adeverinta eliberata de AJOFM.
 • Beneficiar de ajutor social – Act de identitate si adeverinta eliberata de primarie din care sa rezulte calitatea de asistat social conformLegii nr. 416/2001.
 • Persoane cu handicap – Act de identitate, certificat de incadrare intr-un grad de handicap, vizat periodic, si a documentului eliberate de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile.
 • Asigurarea de sanatate facultativa (membrii misiunilor diplomatice, cetatenii straini si apatrizii care se afla temporat in tara si nu au solicitat viza de lunga sedere, cetatean roman cu domiciliul in strainatate care se afla temporat in tara) – Act de identitate si dovada calitatii de asigurat se face cu ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a efectuat plata.
 • Salariat – Act de identitate si adeverinta eliberata de angajator care poarta viza casei de asigurari de sanatate.
 • Persoana fizica autorizata (PFA) – Act de identitate si dovada ultimei plati la FNUASS.
 • Persoana fizica fara venit obligata sa se asigure – Act de identitate si ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a platit.
 • Pensionar– Act de identitate si ultimul cupon/talon de pensie.
 • Beneficiari legi speciale (Decretul Lege nr. 118/1990: veteran de razboi, erou-martir al revolutiei, etc.) – Act de identitate, un document doveditor in acest sens, eliberat de institutia abilitata sa elibereze acest act (vezi mai jos) si document eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele din pensii.
 • Detinutii politici – Certificatul din care reiese ca sunteti incadrat in prevederile Legii nr. 118/1990.
 • Eroii Revolutiei din decembrie 1989 – Certificatul de erou al Revolutiei.
 • Veterani de razboi – Legitimatia de veteran.
 • Femeile insarcinate, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara – Act de identitate si adeverinta medicala si a documentului eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau pe baza documentelor justificative ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.
 • Lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara – Act de identitate si certificatului de nastere acopilului si a documentului eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau pe baza documentelor justificative ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.
 • Bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau dinalte surse – Act de identitate si un document care sa ateste boala inclusa in programele nationale de sanatate.
 • Coasiguratul – Act de identitate si un document care atesta calitatea de asigurat a persoanei in intretinerea careia se gaseste coasiguratul. Pot fi coasigurati urmatarele categorii de persoane sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate.
 • Militarii – care satisfac serviciul militar in termen – Act de identitate si adeverinta eliberata de unitatile militare competente.
 • Persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute in art. 105,113 si 114 din Codul penal si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri – Adeverinta emisa de institutiile din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.
 • Persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca – Act de identitate si adeverinta emisa de angajator.
 • Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurii necesare stabilirii identitatii – Act de identitate si adeverinta eliberata in acest sens de institutiile din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.
 • Cetatenii straini si apatrizii - care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania – Act de identitate (pasapoarte) si document eliberat de Casa de Asigurari de Sanatate. Daca sunteti neasigurat aveti dreptul la servicii medicale de urgenta gratuit si beneficiati de pachetul minimal de servicii medicale, fara a face dovada calitatii de asigurat. Calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza odata cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere in Romania.
 • CONDITII EXTERNARE PACIENTI 1. Documente pe care pacientul le primeste la externare: Scrisoarea medicală pentru medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu; Rețeta compensată sau gratuită, dacă este cazul; Certificat de concediu medical, dacă este cazul; Recomandări pentru dispozitive medicale, dacă este cazul; Plan de îngrijiri la domiciliu; Copie a înregistrărilor investigaţiilor de înaltă performanţă, o singură dată, la cerere; Decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite. Fiecare pacient primește la externare o scrisoare medicală, care este un document medical standardizat și include date privind motivele internării, investigațiile efectuate, evaluarea medicală și diagnosticul stabilit, tratamentul și evoluția pacientului pe perioada internarii, durata de spitalizare, schema de tratament, recomandările medicale, planul de îngrijiri la domiciliu. Toate aceste informații sunt destinate atât pacientului, cât și medicului de familie sau medicului specialist din ambulatoriu sau dispensar, pentru continuarea tratamentului. 2. Externarea pacientului din spitalizare de zi Toate etapele externării pacientului, de la întocmirea documentelor până la semnarea cu cardul de sănătate și validarea, se realizează în cadrul secției în care acesta a fost internat. Pacientul/apartinatorul are dreptul să primească, la externare documentele enumerate la punctul 1. 3. Externarea pacientului din spitalizare continuă Externarea pacientului se face în următoarele condiții: La terminarea tratamentului sau la depășirea fazei acute a bolii – estimarea momentului externării se face la internarea pacientului și se actualizează în funcție de evoluția clinică; Externarea la cerere – pacientul/apartinatorul poate părăsi spitalul la cerere, după ce în prealabil a fost informat de consecințele posibile asupra stării lui de sănătate, având obligația să completeze și să semneze formularul de externare la cerere; La transferul pacientului în alte spitale – decizia transferului pacientului în alt spital aparține medicului curant sau medicului de gardă; La decesul pacientului, conform procedurii interne; La părăsirea spitalului fără aziv medical (fuga din spital); Disciplinar, conform procedurii interne. Condiții internare - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii - M.S. Curie Bucuresti

  rolex replica All of our Rolex watches are carefully selected. Rolex watches are guaranteed and are manufactured to 1:1 authentic Rolex watch standards.