> > Concurs posturi vacante

REZULTATE FINALE CONCURS MEDICI SPECIALISTI ATI
REZULTATE PROBA SCRISA CONCRUS MEDIC SPECIALISTI ATI
REZULTATE PROBA PRACTICA CONCURS MEDICI SPECIALISTI ATI
REZULTATE SELECTIE DOSARE CONCURS MEDIC SPECIALISTI ATI

ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA DIN DATA DE 04.07.2024

ANUNT REZULTATE PROBA SELECTIE DOSARE CONCURS FUNCTII CONTRACTUALE

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE OCUPARE POST STATISTICIAN MEDICAL
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE OCUPARE POST REGISTRATOR MEDICAL

ANUNT CONCURS DOUA POSTURI MEDIC SPECIALIST ATI
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE MEDIC SPECIALIST ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA

CONCURS FUNCTII CONTRACTUALE POSTURI TEMPORAR VACANTE

CONCURS FUNCTII CONTRACTUALE POSTURI VACANTE
FISA DE POST MUNCITOR NECALIFICAT
FISA POST STATISTICIAN MEDICAL
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE MUNCITOR CALIFICAT II - BUCATAR
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE MUNCITOR CALIFICAT ZUGRAV
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE MUNCITOR NECALIFICAT - BLOC ALIMENTAR
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE MUNCITOR NECALIFICAT ADMINISTRATIV
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE REGISTRATOR MEDICAL
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE STATISTICIAN MEDICAL
TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE FUNCȚIA DE ASISTENT MEDICAL
TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE FUNCȚIA DE INFIRMIERĂ ȘI ÎNGRIJITOARE

REZULTATE FINALE CONCURS FARMACIST SPECIALIST

REZULTATE PROBA PRACTICA DIN DATA DE 03.06.2024 CONCURS FARMACIST SPECIALIST

ANUNT REZULTATE FINALE CONCURS NR. 17937 SI NR 18450 FUNCTII CONTRACTUALE

REZULTATELE PROBEI SCRISE DIN DATA DE 29.05.2024 PENTRU FUNCTIA DE FARMACIST SPECIALIST

ANUNT REZULTATE PROBA PRACTICA-INTERVIU DIN DATA DE 27.05.2024

REZULTATE PROBA SCRISA DIN DATA DE 24.05.2024

REZULTATE PROBA SELECTIE DOSARE SI ACTIVITATE STIINTIFICA CONCURS FARMACIST SPECIALIST

MODIFICARE CALENDAR PRIVIND DATA REZULTATE PROBA SELECTIE DOSARE CONCURS FARM SPECIALIST

ANUNT REZULTATE PROBA SELECTIE DOSARE LA ANUNTUL NR 18450 DIN DATA 18.04.2024

ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA DIN DATA DE 16.05.2024

ANUNT MODIFICARE DATE PROBE CONCURS FUNCTII CONTRACTUALE

ANUNT REZULTATE PROBA SELECTIE DOSARE CONCURS NR 17937 DIN DATA DE 16.04.2024

ANUNT CONCURS UN POST VACANT DE FARMACIST SPECIALIST FARMACIE CLINICA
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE FARMACIST SPECIALIST
FISA POST

ANUNT CONCURS POSTURI CONTRACTUALE
TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE FUNCȚIA DE ASISTENT MEDICAL
TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE FUNCȚIA ÎNGRIJITOARE

ANUNT CONCURS POSTURI CONTRACTUALE
FISA POST STATISTICIAN MEDICAL
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE MUNCITOR CALIFICAT II - BUCATAR
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE MUNCITOR NECALIFICAT - BLOC ALIMENTAR
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE STATISTICIAN MEDICAL
TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE FUNCȚIA DE ASISTENT MEDICAL
TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE FUNCȚIA DE INFIRMIERĂ ȘI ÎNGRIJITOARE

ANUNT REZULTATE SELECTIE DOSARE CONCURS FARMACIST REZIDENT ANUL III CU CONFIRMARE IN SPECIALITATE

REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI DE MEDIC SPECIALIST MEDICINA DE URGENTA
REZULTATELE PROBEI PRACTICE PENTRU CONCURSUL DE MEDIC SPECIALIST MEDICINA DE URGENTA
REZULTATELE PROBEI SCRISE PENTRU CONCURSUL DE MEDIC SPECIALIST MEDICINA DE URGENTA

ANUNT PRIVIND REZULTATE PROBA SELECTIE DOSARE CONCURS POST TEMPORAR VACANT MEDIC SPECIALIST MEDICINA DE URGENTA

ANUNT CONCURS POST VACANT FARMACIST REZIDENT ANUL III CU CONFIRMARE IN SPECIALITATE
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE FARMACIST REZIDENT ANUL III CU CONFIRMARE IN SPECIALITATE

CONCURS UN POST TEMPORAR VACANT MEDIC SPECIALIST MEDICINA DE URGENTA SI UN POST VACANT MEDIC SPECIALIST MEDICINA DE URGENTA
FISA DE POST MEDIC UPU
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE MEDIC SPECIALIST MEDICINA DE URGENTA

REZULTATE FINALE CONCURS MEDIC SPECIALIST RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

REZULTATE PROBA PRACTICA MEDIC SPECIALIST RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

REZULTATE PROBA SCRISA MEDIC SPECIALIST RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

REZULTATE PROBA SELECTIE DOSARE CONCURS MEDIC SPECIALIST RADIOLOGIE - IMAGISTICA MEDICALA

REZULTATE FINALE CONCURS MEDIC SPECIALIST ORTOPEDIE PEDIATRICA

REZULTATE FINALE CONCURS FUNCTII CONTRACTUALE

REZULTATE PROBA SCRISA MEDIC SPECIALIST ORTOPEDIE

REZULTATE PROBA PRACTICA MEDIC SPECIALIST ORTOPEDIE PEDIATRICA

REZULTATE FINALE CONCURS MEDIC SPECIALIST PEDIATRIE UPU

REZULTATE PROBA SCRISA CONCURS MEDICI SPECIALISTI UPU

REZULTATE PROBA PRACTICA CONCURS MEDICI SPECIALISTI UPU

REZULTATELE PROBEI INTERVIU DIN DATA DE 20.02.2024

ANUNT CONCURS UN POST TEMPORAR VACANT DE MEDIC SPECIALIST RADIOLOGIE IMAGISTICA MEDICALA

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE MEDIC SPECIALIST RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

MODIFICARE CALENDAR PRIVIND DATA REZULTATE PROBA SCRISA CONCURS MEDICI SPEC PEDIATRIE - UPU

REZULTATE PROBA SELECTIE DOSARE CONCURS MEDIC SPECIALIST ORTOPEDIE PEDIATRICA

REZULTATE PROBA SELECTIE DOSARE PENTRU CONCURS DE MEDICI SPEC PEDIATRIE - UPU

MODIFICARE CALENDAR PENTRU PROBA PRACTICA - CONCURS MEDICI SPEC PEDIATRIE - UPU

MODIFICARE ORA PROBA INTERVIU - PRACTICA PENTRU FUNCTIA DE REGISTRATOR MEDICAL

REZULTATE CONCURSULUI LA PROBA SCRISA DIN DATA DE 16.02.2024

REZULTATE SELECTIE DOSARE ANUNT NR 3763 DIN 25.01.2024

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR

ANUNT CONCURS 1 POST VACANT SI 2 POSTURI TEMPORAR VACANTE DE MEDIC SPECIALIST PEDIATRIE
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE MEDIC SPECIALIST PEDIATRIE
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE MEDIC SPECIALIST ORTOPEDIE PEDIATRICA

ANUNȚ CONCURS 1 POST VACANT MEDIC SPECIALIST ORTOPEDIE PEDIATRICĂ
FISA POST MEDIC SPECIALIST
FORMULAR DE ÎNSCRIERE

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE ASISTENT MEDICAL SPECIALITATEA RADIOLOGIE

ERATA ANUNT NR 3763 DIN DATA 31.01.2024

ANUNT MODIFICARE DATA - ORA PROBE CONCURS FUNCTII CONTRACTUALE ( ANUNT NR 3763 DIN DATA DE 31.01.2024)

ANUNȚ CONCURS FUNCȚII CONTRACTUALE SP CL DE URGENȚĂ PENTRU COPII MS CURIE
ANUNȚ CONCURS FUNCȚII CONTRACTUALE SP CL DE URGENȚĂ PENTRU COPII MS CURIE
FISA DE POST ASISTENT MEDICAL
FISA DE POST INFIRMIERA
FISA DE POST INGRIJITOARE
FISA DE POST REGISTRATOR MEDICAL
TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE FUNCȚIA DE ASISTENT MEDICAL
TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE FUNCȚIA DE INFIRMIERĂ ȘI ÎNGRIJITOARE
TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE FUNCȚIA DE REGISTRATOR MEDICAL UPU

Concurs posturi vacante - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii - M.S. Curie Bucuresti

rolex replica All of our Rolex watches are carefully selected. Rolex watches are guaranteed and are manufactured to 1:1 authentic Rolex watch standards.