> > Cheltuielile cu serviciile medicale si nemedicale externalizate

CHELTUIELI CU SERV MEDICALE SI NEMEDICALE EXTERNALIZATE 2009
Cheltuielile cu serviciile medicale si nemedicale externalizate - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii - M.S. Curie Bucuresti