> > Pachetul de servicii contractat cu CAS-MB


-Spitalizare continua pentru cazuri acute
-ICM contractat 1.1722
-tarif caz ponderat 1840 RON

-Spitalizare de zi
-hemodializa- tarif 561 RON/ sedinta
Afectiuni medicale
Afectiuni chirurgicale
Afectiuni - tip serviciu

-Servicii paraclinice ambulatoriu specialitate:
-Ecografii
-Radiografii
-Radioscopii

-Servicii medicale ambAmulatoriu specialitate;
-Consultatii initiale
-Consultatii de control
-Consultatii specifice-chirurgie
-Servicii/cabinete- oftalmologie, dermatologie, ORL, neuropsihiatrie
-Proceduri BFT
-Consultatii si servicii stomatologice

Pachetul de servicii contractat cu CAS-MB - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii - M.S. Curie Bucuresti