> > Sectia Chirurgie Pediatrica I

poza
Sectia Chirurgie Pediatrica I - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii - M.S. Curie Bucuresti