> > Comitetul director

Comitetul director este format din:


Manager - Buzatu Daniel


Director Medical - Dr.Spătaru Radu Iulian


Director Îngrijiri Medicale - Asistent - Marinela Petrovici


Director Financiar-Contabil - Economist Bata Ruxanda

Comitetul director - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii - M.S. Curie Bucuresti