> > Arhiva

Hotarare castigatori licitatie inchiriere spatii

Anunt licitatie spatii

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE

ANUNT Rezidenti cu loc

Anunt medici rezidenti an I cu loc

Anunt reluare licitatie

Anunt reluare licitatie

ERATA LICITATIE

Anunt licitatie spatii

In atentia medicilor rezidenti an I - cu loc

In atentia medicilor rezidenti an I - cu loc

In atentia medicilor rezidenti an I - cu loc

In atentia medicilor rezidenti an I

In atentia medicilor rezidenti

In atentia medicilor rezidenti

In atentia medicilor rezidenti

In atentia medicilor rezidenti

In atentia medicilor rezidenti

In atentia medicilor rezidenti

In atentia medicilor rezidenti II


Anunt atribuire

Contract atribuire servicii

09 AUGUST 2018 DOCUMENTATIE ACHIZITIE SERVICII INTEGRATE DE FORMARE, EVALUARE A PERSONALULUI MEDICAL SI ORGANIZARE SEMINARII DE FORMARE - PROIECT “INTENSIV: UN +(PLUS) DE SANSA LA VIATA PENTRU COPIII IN STARE CRITICA” POCU/91/4/8/109547

Anunt achizitie servicii integrate de formare, evaluare a personalului medical si organizare seminarii de formare.

ANUNT VANZARE DESEURI FEROASE SP MS CURIE 02.2018

Anunt licitatie spatii

Comunicare conferinta

Anunt oferte organizare conferinta de inchidere a proiectului

Adresa catre Asociatiile pacientilor din Municipiul Bucuresti

Precizari anunt achizitie directa pentru derularea proiectului „Consiliere, orientare profesionala si elemente de practica in ortopedia si traumatologia pediatrica”: ,,Servicii de organizare campanie publicitare” in scoli si spitale / universitati

Precizari ANUNT-INVITAIE DE PARTICIPARE la procedura de achizitie directa ”Servicii de transport in cadrul proiectului “Consiliere, orientare profesionala si elemente de practica in ortopedia si traumatologia pediatrica”

Precizari anunt achizitie directa pentru derularea proiectului „Consiliere, orientare profesionala si elemente de practica in ortopedia si traumatologia pediatrica”: ,,Servicii de organizare campanie publicitare” in scoli si spitale / universitati

Precizari anunt - invitatie de participare la procedura de achizitie directa - servicii de transport in cadrul proiectului “Consiliere, orientare profesionala si elemente de practica in ortopedia si traumatologia pediatrica”

Anunt - invitatie de participare la procedura de achizitie de ”Servicii de transport in cadrul proiectului “Consiliere, orientare profesionala si elemente de practica in ortopedia si traumatologia pediatrica” directa

Precizari anunt achizitie directa pentru derularea proiectului „Consiliere, orientare profesionala si elemente de practica in ortopedia si traumatologia pediatrica”
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Maria Sklodowska Curie " cu sediul in Bd. C-tin Brancoveanu nr. 20 Sector 4, Bucuresti, Romania, cod fiscal 4183164, tel. 021-4603026. Fax 021-4601260, e-mail spital@mscurie.ro, Beneficiar al contractului POSDRU/161/2.1/G/139364 anun?? inten?ia de a achizi?iona direct urm?toarele tipuri de servicii pentru derularea proiectului „Consiliere, orientare profesionala si elemente de practica in ortopedia si traumatologia pediatrica”:

,,Servicii de organizare campanie publicitare” IN SCOLI SI SPITALE

Nr.
Crt.

Denumire servicii

Cod
CPV

U.M./

Campanie publicitara

Cant.

Pret estimat/ U.M. (lei fara TVA)

Valoarea estimata a contractului (lei fara T.V.A.)

Pret estimat/ U.M. (lei cu TVA)

Valoarea estimata a contractului (lei cu T.V.A.)

1

Servicii de organizare campanie publicitara

79341400-4

2

2 campanii a cate 3 luni fiecare

8064.51

16129.02

20000

20000

Valoarea totala estimata a contractului(lei fara T.V.A.)

16129.02

Valoarea totala estimata a contractului(lei cu T.V.A.)

20000

Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 161 „Tranzitia de la scoala la viata activa”, Axa prioritar? 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interven?ie 2.1. „Tranzitia de la scoala la viata activa”, în conformitate cu contractul de finan?are POSDRU/161/2.1/G/139364.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.

OFERTELE VOR CONTINE DETALIAT VALOAREA PRESTARII SERVICIILOR

Se va incheia un contract pentru prestarea serviciilor,.

Plata se va face in termen de 60 de zile ce va curge dupa data inregistrarii facturii la sediul autoritatii contractante, si a confirmarii primirii acesteia din partea Managerului Financiar.

Informatii suplimentare se pot solicita telefonic la numarul 0214610325 pana la data de 19.02.2015, orele 11,00
ANUNT SERVICII DE CONSULTANTA JURIDICASpitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Maria Sklodowska Curie " cu sediul in Bd. C-tin Brancoveanu nr. 20 Sector 4, Bucuresti, Romania, cod fiscal 4183164, tel. 021-4603026. Fax 021-4601260, e-mail spital@mscurie.ro, benficiar al contractului POSDRU/161/2.1/G/139364,solicita tuturor operatorilor economici interesati prezentarea de oferte in vederea achizitiei directe de Servicii de consultan?? juridic? pentru derularea proiectului „Consiliere, orientare profesionala si elemente de practica in ortopedia si traumatologia pediatrica”:

Valoarea estimat?:

Nr.
Crt.

Denumire produs

Cod
CPV

U.M./

luna calendaristica

Cant.

Pret estimat/ U.M. (lei fara TVA)

Valoarea estimata a contractului (lei fara T.V.A.)

Pret estimat/ U.M. (lei cu TVA)

Valoarea estimata a contractului (lei cu T.V.A.)

1

Servicii de consultanta juridica

79111000-5

luna

10 luni

5161.29

51612.90

6400

64000

Valoarea totala estimata a contractului(lei fara T.V.A.)

51612.90

Valoarea totala estimata a contractului(lei cu T.V.A.)

64000

Sursele de finantare ale contractului de achizitie: Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 161 „Tranzitia de la scoala la viata activa”, Axa prioritar? 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interven?ie 2.1. „Tranzitia de la scoala la viata activa”, în conformitate cu contractul de finan?are POSDRU/161/2.1/G/139364.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.

Se va incheia un contract pentru prestarea serviciilor,.

Plata se va face in termen de 60 de zile ce va curge dupa data inregistrarii facturii la sediul autoritatii contractante, si a confirmarii primirii acesteia din partea Managerului Financiar.

Data limita de depunere a ofertelor 12.01.2015 orele 12,00

Informatii suplimentare se pot solicita telefonic la numarul 0214610325 pana la data de 23.12.2014, orele 11,00

Ofertele vor fi înso?ite de documentele ata?ate prezentului anun?.

Manager General

BUZATU Daniel Ciprian Dumitru

Manager de proiect

BURNEI Gheorghe

ANUNT INTENTIE ACHIZITIONARE SERVICII SEAPSpitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Maria Sklodowska Curie " cu sediul in Bd. C-tin Brancoveanu nr. 20 Sector 4, Bucuresti, Romania, cod fiscal 4183164, tel. 021-4603026. Fax 021-4601260, e-mail spital@mscurie.ro, Beneficiar al contractului POSDRU/161/2.1/G/139364 anun?? inten?ia de a achizi?iona direct din catalogul SEAP urm?toarele tipuri de servicii pentru derularea proiectului „Consiliere, orientare profesionala si elemente de practica in ortopedia si traumatologia pediatrica”:

,,Servicii de audit financiar extern”

Nr.
Crt.

Denumire servicii

Cod
CPV

U.M./

luna calendaristica

Cant.

Pret estimat/ U.M. (lei fara TVA)

Valoarea estimata a contractului (lei fara T.V.A.)

Pret estimat/ U.M. (lei cu TVA)

Valoarea estimata a contractului (lei cu T.V.A.)

1

Servicii de auditare financiara externa

79212100-4

luna

10 luni

2016.12

20161.20

2500

25000

Valoarea totala estimata a contractului(lei fara T.V.A.)

20161.20

Valoarea totala estimata a contractului(lei cu T.V.A.)

25000

..Servicii de expertiza contabila”

Nr.
Crt.

Denumire serviciu

Cod
CPV

U.M./

luna calendaristica

Cant.

Pret estimat/ U.M. (lei fara TVA)

Valoarea estimata a contractului (lei fara T.V.A.)

Pret estimat/ U.M. (lei cu TVA)

Valoarea estimata a contractului (lei cu T.V.A.)

1

Servicii de expertiza contabila

79212500-8

luna

10 luni

1612.90

16122

2000

20000

Valoarea totala estimata a contractului(lei fara T.V.A.)

16122

Valoarea totala estimata a contractului(lei cu T.V.A.)

20000

,, Servicii de dezvoltare ,mentenanta si actualizare site”

Nr.
Crt.

Denumire produs

Cod
CPV

U.M./

luna calendaristica

Cant

Pret estimat/ U.M. (lei fara TVA)

Valoarea estimata a contractului (lei fara T.V.A.)

Pret estimat/ U.M. (lei cu TVA)

Valoarea estimata a contractului (lei cu T.V.A.)

1

Servicii dezvoltare, mentenanta si actualizare site al proiectului, pe parcursul derularii proiectului conform contractului de finantare POSDRU POSDRU/161/2.1/G/139364

72413000-8

luna

10 luni

806.45

8064.5

1000

10000

Valoarea totala estimata a contractului(lei fara T.V.A.)

8064.5

Valoarea totala estimata a contractului(lei cu T.V.A.)

10000

Sursele de finantare ale contractului de achizitie: Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 161 „Tranzitia de la scoala la viata activa”, Axa prioritar? 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interven?ie 2.1. „Tranzitia de la scoala la viata activa”, în conformitate cu contractul de finan?are POSDRU/161/2.1/G/139364.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.

Se va incheia un contract pentru prestarea serviciilor,.

Plata se va face in termen de 60 de zile ce va curge dupa data inregistrarii facturii la sediul autoritatii contractante, si a confirmarii primirii acesteia din partea Managerului Financiar.

Informatii suplimentare se pot solicita telefonic la numarul 0214610325 pana la data de 12.01.2015, orele 11,00

Manager General

BUZATU Daniel Ciprian Dumitru

Manager de proiect

BURNEI GheorgheANUNT ACHIZITIE MATERIALE CONSUMABILESpitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Maria Sklodowska Curie " cu sediul in Bd. C-tin Brancoveanu nr. 20 Sector 4, Bucuresti, Romania, cod fiscal 4183164, tel. 021-4603026. Fax 021-4601260, e-mail spital@mscurie.ro, solicita tuturor operatorilor economici interesati prezentarea de oferte in vederea Achizitiei directe de Materiale consumabile pentru sedintele de consiliere si orientare profesionala pentru derulare proiectului „Consiliere, orientare profesionala si elemente de practica in ortopedia si traumatologia pediatrica” POSDRU/161/2.1/G/139364.

Valoarea estimata este de 13,511,34 de lei fara TVA respectiv 16754.06 de lei cu TVA incepand cu data semnarii contractului si pana cel mai tarziu 31,10,2015, data de finalizare a contractului putand fi modificata prin transmiterea unei notificari cu cel putin 30 de inainte de data de la care se va rezilia contractul, sau odata cu ultima comanda

Furnizorul trebuie sa asigure urmatoarele materiale :

Nr.
Crt.

Denumire produs

Cod
CPV

U.M.

Cant.

Pret estimat/ U.M. (lei fara TVA)

Valoare estimata fara Tva

Pret estimat/ U.M. (lei cu TVA)

Valoare estimata cu Tva

Materiale consumabile sedinte de consiliere si orientare profesionala

1

hartie copiator Xerox premier A4 albe

30197000-6

buc

20

25,19

503,8

31,24

624,71

2

hartie imprimantaA4-4 exemplare color

30197000-6

buc

5

337,61

1688,05

418,64

2.093,18

3

pix albastru imprimate cu sigla proiectului ,,Consiliere, orientare profesional? ?i elemente de practic? în ortopedia ?i traumatologia pediatric?" POSDRU/161/2.1/G/139364”

30192000-1

buc

250

8

2000

9,92

2.480,00

4

folie ecusoane

30192000-1

buc

300

15,99

4797

19,83

5.948,28

5

biblioraft 78.5cm

22810000-1

buc

30

8,39

251,7

10,40

312,11

6

folie protectie doc A4 standard deschidere sus

30197000-6

buc

10

15,55

155,5

19,28

192,82

7

coperti de plastic A4 200 micr.

22852000-7

buc

1

65,4

65,4

81,10

81,10

8

perforator 20 coli plastic Xprime office

buc

5

46,74

233,7

57,96

289,79

9

capse pentru capsator rapesco 26/6

30197000-6

buc

50

2,05

102,5

2,54

127,10

10

capsator 20 coli Bowfin Rapesco

30197000-6

buc

5

35,16

175,8

43,60

217,99

11

textmarker beifa 4/set

30197000-6

buc

10

25,52

255,2

31,64

316,45

12

decapsator memoris

30197000-6

buc

5

2,04

10,2

2,53

12,65

13

creion HB cu radiera Beifa

30197000-6

buc

250

1,44

360

1,79

446,40

14

banda adeziva transparenta

30197000-6

buc

30

2,48

74,4

3,08

92,26

15

banda adeziva din hartie Aero

30197000-6

buc

10

12,63

126,3

15,66

156,61

16

banda dublu adeziva 50mmx33m Bolex

30197000-6

buc

5

21,59

107,95

26,77

133,86

17

banda corectoare 5mmx8m Leviatan

30197000-6

buc

5

9,76

48,8

12,10

60,51

18

Notite adezive info notes cub 75 x 75 divers colorate

30197000-6

buc

10

3,51

35,1

4,35

43,52

19

notes adeziv 40 x 50 x 3 Aero

30197000-6

buc

10

4,3

43

5,33

53,32

20

dosar plastic sina si perforatii

30192000-1

buc

250

0,77

192,5

0,95

238,70

21

etichete autoadezive Aero 4/A4 192 x 61

buc

10

44,64

446,4

55,35

553,54

22

etichete autoadezive Aero 16/A4 105 X 37

buc

10

44,64

446,4

55,35

553,54

23

alonja indosariere

30192000-1

buc

20

0,25

5

0,31

6,20

24

foarfeca mare rapesco

30192000-1

buc

6

18,44

110,64

22,87

137,19

25

folie ecusoane pentru 250 de ecusoane imprimate cu denumirea “Consiliere, orientare profesional? ?i elemente de practic? în ortopedia ?i traumatologia pediatric?" POSDRU/161/2.1/G/139364”

+ ecuson cu ac si clip

buc

250

4,7

1175

5,83

1.457,00

26

carioci colorate 10 / set

30197000-6

buc

4

7,2

28,8

8,93

35,71

27

post it diverse forme si culori

30197000-6

buc

6

6,2

37,2

7,69

46,13

28

markere

30197000-6

buc

10

3,5

35

4,34

43,40

Valoare totala estimata a contractului (fara TVA)

13511.34

Valoare estimata a contractului (cu TVA)

16754.06

Sursele de finantare ale contractului de achizitie: Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 161 „Tranzitia de la scoala la viata activa”, Axa prioritar? 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interven?ie 2.1. „Tranzitia de la scoala la viata activa”, în conformitate cu contractul de finan?are POSDRU/161/2.1/G/139364.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.

Se va incheia un contract pentru livrarea materialelor, in functie de nevoile din cadrul Proiectului, pe baza de comanda ce va fi lansata cu 5 zile inainte de termenul de livrare.

Locul de livrare va fi la sediul autoritatii contractante

Plata se va face in termen de 90 de zile ce va curge dupa data inregistrarii facturii la sediul autoritatii contractante, si a confirmarii primirii acesteia din partea Managerului Financiar.

Data limita de depunere a ofertelor 29,12,2014 orele 10,00

Operatorii economici interesanti, vor depune pe langa formularul de oferta financiara si formularele atasate.

Informatii suplimentare se pot solicita telefonic la numarul 0214610325 pana la data de 23.12.2014, orele 12,00

Logo-ul ce urmeaza a fi inscriptionat se regaseste in antetul prezentului anunt

Manager de proiect

Gheorghe Burnei

Formulare de oferta consumabile consiliere si orientare
ANUNT ACHIZITIE CARTUSE IMPRIMANTA LASER

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Maria Sklodowska Curie " cu sediul in Bd. C-tin Brancoveanu nr. 20 Sector 4, Bucuresti, Romania, cod fiscal 4183164, tel. 021-4603026. Fax 021-4601260, e-mail spital@mscurie.ro, solicita tuturor operatorilor economici interesati prezentarea de oferte in vederea achizitiei directe de cartuse toner imprimanta HP Color Laserjet CM1312 MFP,originale culorile black, cyan, yellow si magenta necesare derularii activitatilor din cadrul proiectului derulat in baza contractului de finantare POSDRU POSDRU/161/2.1/G/139364, intitulat „Consiliere, orientare profesionala si elemente de practica in ortopedia si traumatologia pediatrica”.

Valoarea estimata este de 3225,80 de lei fara TVA

Furnizorul trebuie sa asigure urmatoarele produse:

Cantitate

U.M.

Pret estimat/ U.M. / (lei fara TVA)

Valoarea estimata a contractului (lei fara T.V.A.)

Pret estimat/ U.M. (lei cu TVA)

Valoarea estimata a contractului (lei cu T.V.A.)

Cartuse toner imprimanta HP Color Laserjet CM1312 MFP culorile black x 2 buc, cyan x 2 buc, yellow x 2 buc si magenta x 2 buc

buc

403.22

3225,80

500

4000

Sursele de finantare ale contractului de achizitie: Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 161 „Tranzitia de la scoala la viata activa”, Axa prioritar? 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interven?ie 2.1. „Tranzitia de la scoala la viata activa”, în conformitate cu contractul de finan?are POSDRU/161/2.1/G/139364.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare : pretul cel mai scazut.

Oferta financiara transmisa este irevocabila, si va fi insotita de copia conforma cu originalul a certificatului de inregistrare, certificat constatator valabil la data depunerii ofertei, certificat de garantie pentru produsele livrate. Plata se va efectua in termen de 60 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul din Bd. C-tin Brancoveanu nr. 20 Sector 4, Bucuresti

Termen limit? de depunere a ofertelor: 30.09.2014, ora 15.00

Adresa unde se primesc ofertele: Bd. C-tin Brancoveanu nr. 20 Sector 4, Bucuresti, Romania, Biroul de Achizitii, e-mail spital@mscurie.ro sau prin fax la numarul 021-4610325.ANUNT ACHIZITIE SERVICII CONFERINTA LANSARE PROIECT

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "M.S. Curie " cu sediul in Bd. C-tin Brancoveanu nr. 20 Sector 4, Bucuresti, Romania, cod fiscal 4183164, tel. 021-4603026. Fax 021-4601260, e-mail spital@mscurie.ro, solicita tuturor operatorilor economici interesati prezentarea de oferte in vederea Achizitiei directe de Servicii organizare conferinta de presa pentru lansarea proiectului „Consiliere, orientare profesionala si elemente de practica in ortopedia si traumatologia pediatrica” POSDRU/161/2.1/G/139364. Valoarea estimata este de 3709.67 de lei fara TVA Sursele de finantare ale contractului de achizitie: Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 161 „Tranzitia de la scoala la viata activa”, Axa prioritar? 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interven?ie 2.1. „Tranzitia de la scoala la viata activa”, în conformitate cu contractul de finan?are POSDRU/161/2.1/G/139364. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut. Termen limit? de depunere a ofertelor: 04.07.2014, ora 12.00 Adresa unde se primesc ofertele: Bd. C-tin Brancoveanu nr. 20 Sector 4, Bucuresti, Romania, Biroul de Achizitii.

Anunt achizitie servicii juridice, necesare desfasurarii proiectului ,,Consiliere, orientare profesionala si elemente de practica in ortopedia si traumatologia pediatrica" POSDRU/161/2.1/G/139364

Arhiva - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii - M.S. Curie Bucuresti