> > Protectia datelor personale

Notificare cu privire la protectia datelor personale

Politica de confidentialitate

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijlloace video

Protectia datelor personale - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii - M.S. Curie Bucuresti