> Administrativ

Serviciul RUNOS - Şef Serviciu - Ec. Matei Magdalena

Serviciul Financiar - Contabilitate - Şef Serviciu - Ec. Andrei Daniela

Biroul Tehnic - Şef Birou - Ing. Troneci Constantin

Biroul Administrativ - Şef Birou - Ing. Ghimpu Carmen Gabriela

Biroul Achiziţii Publice şi Contractări - Şef Birou - Capitanu Gabriel

Administrativ - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii - M.S. Curie Bucuresti